پرایمر آلومینیوم

مشخصات فنی محصول

نوع چاپ : روتوگراور و فلکسوگرافی

نوع فیلم : فویل AL

مشخصات : درصد مواد خشک 2±18، مقاومت حرارتی 180-200 درجه سانتیگراد

ویسکوزیته: ویسکوزیته: 15-17 ثانیه با کاپ DIN4 در دمای 25 درجه

حلال : حلال رقیق‌کننده اتیل استات

فرم تماس با ما