جوایز بین المللی هورفلکس

 

دریافت تندیس های طلائی

جوایز بین المللی هورفلکس

دریافت تندیس های طلائی كیفیت كالا و تكنولوژی و كیفیت
دریافت تندیس های طلائی كيفيت كالا و تكنولوژي و كيفيت
  • دريافت تنديس طلاي براي كيفيت كالا از كشور فرانسه در سال 2010ميلادي
  • دريافت تنديس طلايي براي تكنولوژي و كيفيت در سال 2009 ميلادي از كشور اسپانياتاريخ تنظيم: سه شنبه 5 آذر ماه 1392