خدمات ویژه

 

 

شرکت مرکب فخیم با امکانات کامل آزمایشگاهی و تست آماده ارائه خدمات ویژه به مشتریان میباشد. با استفاده از دستگاه  SpectroEye جهت اندازه گیری  LAB   ، امکان تولید رنگ های ویژه با سفارش مشتری وجود دارد.

.